Beste oud-leerlingen!

Deze nieuwsbrief is de eerste actie van het nieuwe OLO-bestuur, dat per 1 juli jl. is aangetreden. We nemen in Van Oud naar Nieuw… afscheid van het aftredende bestuur, maar deze mailing staat vooral in het teken van de afsluiting van het eeuwfeest van Het Amsterdams Lyceum. Hoe heeft de school het 100-jarig bestaan gevierd? Hoe was het grote feest in de Stadsschouwburg en hoe kijkt men hierop terug? We vroegen het aan verschillende betrokkenen, zoals de rector, iemand binnen de OLO, iemand van de Lustrumcommissie en anderen. Zo werd er een mooi beeld geschetst van wat er in het afgelopen jaar te beleven was. Deze herfst zullen wij ons in een nieuwsbrief aan u voorstellen als het nieuwe bestuur en u laten kennis maken met onze OLO-plannen bij het begin van een nieuwe eeuw van onze school. We wensen u veel leesplezier bij deze terugblik op 100 jaar Het Amsterdams Lyceum!

Een voorwoord van de oud OLO-voorzitter

Aan alles komt een einde…. ……… zo ook aan mijn voorzitterschap in het OLO bestuur. De lustra georganiseerd in voorgaande jaren, waren altijd al een groot succes. In Panama, het Hilton Hotel, alleen niet alle generaties waren aanwezig. Mijn doel binnen de OLO was het bereiken van ook de jongere generaties. Om dit voor elkaar te krijgen moest er nog wel wat gebeuren. De database bestond uit 9000 oud-leerlingen maar veel adressen klopten niet meer. Van de meesten waren ook geen e-mailadressen bekend. De website had een verdere professionalisering nodig om eventueel als basis communicatieplatform te fungeren gedurende het afgelopen lustrum en social media moesten hun intrede doen. Juist omdat de database niet volledig was, waren social media van groot belang om oud-leerlingen te bereiken maar ook met name de jongere generaties. De jarenlange inzet van het OLO bestuur, het bijhouden van de data base en het blijven verbinden door leuke evenementen te organiseren en het uitbrengen van het OLO Bulletin (nu vervangen door twee jaarlijkse nieuwsbrieven), is van groot belang geweest voor het slagen van ieder lustrumfeest. Daarom wil ik het OLO-bestuur enorm bedanken voor zijn inzet en doorzettingsvermogen, enthousiasmeren en iedere keer weer bij elkaar komen en vergaderen. BEDANKT: Derk, Maarten, Paula, Jacqueline, Jet, Sabine en Marijn. Fantastisch! Zonder jullie was er geen groot feest ‘100 Jaar Het Amsterdams’ geweest. Ook wil ik alle OLO-leden bedanken voor hun jaarlijkse financiële bijdragen. Dit totaalbedrag wat jarenlang gespaard en opzijgezet is door het OLO-bestuur, heeft het mogelijk gemaakt om het overgrote deel van de kosten voor het lustrumfeest te kunnen bekostigen. Famke Kamphorst

Van Oud naar Nieuw……

Ze hadden het al van tevoren aangekondigd: ‘Als de viering van het eeuwfeest achter ons ligt, stappen we uit het OLO-bestuur’: Maarten Lemberger was al vanaf 1987 bestuurslid, het begin van de nieuwe OLO. Samen begonnen wij adressen te zoeken van oud-leerlingen en een bestand op te zetten. Meer dan vijftig OLO-bulletins hielp hij mij verzendklaar te maken, jarenlang daarbij geassisteerd door Nan van Halm-van Nierop en Elselies La Lau. Derk Kappelle werd in 1997 onze penningmeester en heeft sindsdien op deskundige wijze en zorgvuldig de OLO-rekening beheerd. Derk en Maarten namen het initiatief voor het houden van enige wijnproeverijen op school. Famke Kamphorst kwam ons bestuur in 2010 versterken onder andere om onze evenementen aantrekkelijker te maken voor de jongere oud-leerlingen en organiseerde het lustrumfeest in Zuidpool samen met Max Gerschtanowitz. Na het vertrek van Piet Boekel als voorzitter in 2012 werd Famke tot zijn opvolger gekozen. Zij slaagde erin om die taak tot onze volle tevredenheid te vervullen: vergaderingen bijeen roepen, deze te leiden na van tevoren een agenda rondgestuurd te hebben. We waren alleen altijd later uit-vergaderd dan gepland; dat typeerde de sfeer: efficiënt maar vriendschappelijk. Jacqueline ter Haar kwam in het bestuur in 2015 om een nieuwe website te ontwikkelen, in te voeren en deze bij te houden. Daarnaast had zij de belangrijke taak voor het verder oppakken en professionaliseren van social media. Jet Key organiseerde enige Diesvieringen, ook die van 2015, waarvoor wij een nieuw concept hadden bedacht: een ‘TedX’-achtige opzet. Maximaal drie sprekers krijgen de tijd om elk in 18 minuten een presentatie te geven over hun vakgebied of passie. Jet trad daarbij op als vakkundig gespreksleidster. In de zomer van 2015 vertrok zij om 14 maanden te gaan zeilen, zodoende hebben we Jet node gemist bij de voorbereiding van het lustrum. Ik dank allen bijzonder voor hun samenwerking en vriendschap, ik kijk daar met plezier op terug. Zij hebben dan wel hun bestuursfunctie vaarwel gezegd, maar niet de OLO zelf. Sommigen zult u zeker terug zien bij de komende OLO-activiteiten. Sabine Verschuur en Marijn Arnoldussen die in 2015 tot het bestuur toetraden, vormen samen met Rob Greve als voorzitter en Philip Hermarij als penningmeester en mij als secretaris het nieuwe bestuur. Rob en Philip zullen zich binnenkort aan u voorstellen. De eerste actie van dit nieuwe OLO-bestuur was het samenstellen van deze nieuwsbrief, ter afsluiting van 100 jaar Amsterdams Lyceum! Paula van Cleef-Joachimsthal

Van OLO’ers, voor OLO’ers, door OLO’ers

Wat een mooi groots feest was het, ‘100 jaar Het Amsterdams’ in de Stadsschouwburg op zaterdag 11 februari. In tijden niet zoveel blije gezichten gezien, en wat een positieve reacties hebben we ontvangen. Veel oud-leerlingen hebben een vrijwillige bijdrage geleverd. Allereerst natuurlijk de Lustrumcommissie. Bijna 2 jaar is deze commissie maandelijks samengekomen om dit fantastische feest te organiseren. Naast een druk prive/werk leven, hebben de commissieleden iedere keer weer tijd vrijgemaakt om voor de oud-leerlingen een mooie herinnering te creëren. Wat een energie en professionele inzet! Namens de OLO enorm bedankt: Julie-Marthe, Ruud-Jan, Wouter, Marije en Roel. Voor en tijdens het lustrumfeest was er een actie voor het goede doel War Child. Helaas is het nog steeds zo, dat kinderen midden in een oorlog opgroeien. War Child zet zich in voor deze kinderen en helpt de oorlog uit een kind te halen en het kind weer een toekomst te bieden. Aan ons verzoek om te doneren is door velen gevolg gegeven! Het liefst zou ik iedereen bij naam willen noemen maar dat zijn er te veel om te bedanken, de nieuwsbrief zou alleen maar uit een opsomming van namen bestaan. Bij dezen: iedereen bedankt! Per 1 juli zijn enige leden van het OLO-bestuur afgetreden, zij hebben plaats gemaakt voor een nieuw bestuur. Het oude bestuur heeft het nieuwe goed achtergelaten: financieel gezond, een goede data base, social media, vernieuwde website. Het is aan het nieuwe bestuur om de volgende fase in te gaan. Ik kijk met genoegen terug naar 7 mooie jaren en ik ben benieuwd naar de toekomst. Succes en plezier Rob, Philip, Sabine, Marijn en Paula, Famke Kamphorst

Cheque voor War Child

Dankzij meerdere donaties rondom het lustrum, een actie op Facebook en de gift van 1 euro per verkochte toegangskaart, kon rector Roel Schoonveld namens de lustrumcommissie deze cheque overhandigen aan Tjipke Bergsma, directeur van War Child: een mooie afsluiting van een geslaagd lustrumfeest!

Terugblik op het lustrum

We hadden een geweldig lustrumjaar! Op school begon het lustrumjaar al met een driedaags klassentoernooi op sportief en artistiek gebied, om het lustrumjaar duidelijk te markeren. Het evenement droeg de mooie dubbelzinnige naam “Klassenstrijd” en was een enorm succes. Omdat het schooljaar ook gewoon uit lessen en proefwerken bestaat, hebben we toen maar een aantal maanden rustig aan gedaan. Maar in februari is er een hele week aan het lustrum gewijd en hoe! Er is geen normale les gegeven, wel waren er heel veel andere activiteiten: een vossenjacht in de Leidsestraat en omgeving, lessen gegeven door ouders, de optredens van leerlingen, oud-leerlingen en docenten in De Kleine Komedie (volgens de meeste leerlingen was dat het leukste onderdeel van de lustrumweek), de boekpresentatie van “Eens van het Lyceum” door Paul Gerretsen, de sponsoracties van de leerlingen en natuurlijk de oud-leerlingendag op zaterdag 11 februari met ’s middags lessen en een reünie en ’s avonds een mooi afsluitend feest in de Melkweg en in de Stadsschouwburg. Wat was het voor mij geweldig om daar 46 jaar oud-leerlingen tegen te komen. Het zal duidelijk zijn dat ik er ook veel niet gezien heb. Zo waren mijn beide zoons als oud-leerling ook in de Stadsschouwburg maar ik heb ze niet eens gezien, net als vele anderen. Kortom, met veel plezier kijk ik terug op deze lustrumweek. Die week kwam natuurlijk niet vanzelf tot stand, door veel inspanningen van medewerkers die nu op Het Amsterdams werken, maar natuurlijk ook van het OLO-bestuur, de Lustrumcommissie en veel actieven oud-leerlingen. Dank daarvoor! Voor mij is dit schooljaar ook een afscheid na 46 jaar Amsterdams, waarvan 32 jaar als rector. In de Stadsschouwburg merkte ik al schertsend op dat ik er trots op was mijn afscheid in de Stadsschouwburg te mogen vieren. Maar dat was maar één avond. Ik kijk met plezier terug op 46 jaar Amsterdams, waarin ik heel veel bijzondere mensen heb ontmoet, waarvan ik er een aantal nog af en toe met veel plezier zie. Daarvoor wil ik jullie zeker bedanken, Het Amsterdams heeft zeer veel toegevoegd in mijn leven. Hoewel ik geen leerling was van Het Amsterdams, voel ik dat ook voor mij geldt: Eens van Het Lyceum, altijd van Het Lyceum! Het ga jullie goed! Roel Schoonveld

Terugblik op het lustrumfeest

Na een lange en intensieve voorbereiding was de Lustrumcommissie reuze benieuwd of de avond goed ontvangen zou worden. Er waren tal van activiteiten georganiseerd. Allereerst het vervoer per historische tram van de school naar de Stadsschouwburg. Versierd met ballonnen en banners brachten deze ritten de reizigers al in de juiste feestelijke stemming. Het restaurant Stanislavsky was gereserveerd voor de oudere generaties en helemaal volgeboekt. De schouwburg was versierd met ‘schoolelementen’ inclusief photobooth van de poort van Het Amsterdams. In de hal kon men de vooraf bestelde merchandising, bestaande uit met het schoollogo bedrukte kleding en mokken ophalen. Aangezien de kaartverkoop ‘door het dak’ was gegaan, hadden we de RABOzaal ingericht om het officiële gedeelte van de avond live te kunnen streamen voor de jongere generaties OLO’ers. Het plenaire gedeelte bestond uit speeches van de wethouder van Onderwijs Simone Kukenheim, onze rector Roel Schoonveld en de schoolbestuur voorzitter Alexander Ribbink. OLO icoon Paula van Cleef-Joachimsthal kreeg een speciale, naar haar vernoemde erepenning uitgereikt voor haar verdiensten voor de OLO. Hierna traden in de grote zaal docenten,medewerkers en leerlingen van de school onder de bezielende leiding van Patrick Van den Hanenberg op. Na dit voorprogramma kwam dan programmatisch gezien de grote klapper, The Analogues! Deze internationaal furore makende band onder leiding van oud-leerling Fred Gehring wist ook de oud lyceisten te overtuigen met hun spectaculaire show. Afwisselend met de Analogues trad DJ Alex op. Deze DJ verzorgde ook al in de jaren 70 de disco op feesten van Het Amsterdams. Tegelijkertijd was er in diverse foyers behalve natuurlijk het allerbelangrijkste, elkaar ontmoeten en herinneringen ophalen, gelegenheid te stijldansen onder leiding van dansschoolhouder Gerard Kluver en in weer een andere foyer speelde de docentenband lekker door. Om even uit te puffen van al het feestgeweld kon er in de RABOzaal gekeken worden naar oude films over de school. Gunning, Wolkenland, de Rome-reizen, alles kwam voorbij. De catering bleef beslist niet achter. Zo werden er onder andere pizza’s van New York Pizza geserveerd, gesponsord door oud leerling Philippe Vorst. Na afloop van het feest gingen we nog even vrolijk door met een afterparty voor alle medewerkers. Het noemen van alle mensen die hebben meegeholpen om deze prachtige avond mogelijk te maken zou hier een enorme lijst opleveren maar de Lustrumcommissie wil hierbij nogmaals zijn dank uitspreken jegens alle medewerkenden! Ruud Jan Bos Namens de Lustrumcommissie 100 jaar Het Amsterdams Lyceum 11 februari 2017

Facebook reacties

   

Twee penningen

Tijdens de opening van het lustrumfeest in de Stadsschouwburg was er tweemaal sprake van een penning. Na haar feestelijke toespraak namens het gemeentebestuur, aangehoord door een volle zaal oud-leerlingen en leerlingen, reikte wethouder Simone Kukenheim aan de rector de jubileumpenning van de Gemeente Amsterdam uit ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van zijn school. De tweede penning werd door de rector uitgereikt, aan het eind van zijn toespraak: de Paula van Cleef Penning. Deze nieuwe onderscheiding mag, zo heeft de rector bepaald, eens per vijf jaar worden uitgereikt aan een oud-leerling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de oud-leerlingenorganisatie van de school. De eerste werd natuurlijk uitgereikt aan Paula zelf, omdat zij al meer dan 25 jaar het hart is van de OLO.

Uit de HALO

Uit het zomernummer door Amira Nijenhuis

Aan de andere kant van het gordijn van de show

Mijn mooiste herinnering aan mijn middelbare schooltijd is tot nu toe de Lustrumvoorstelling in de Kleine Komedie. Want wat voor jullie een show was, was voor ons maanden van voorbe-reiding. Voor mij began het op de gitaar van Patrick van den Hanenberg. Veelvuldig bracht ik mijn pauze door om in lokaal 1 het lied valle-dig onder de knie te krijgen. Weer verhuisd is een serieus oorlogslied over een jongetje dat zijn joodse vriend kwijt raakt. Het began voor mij aanvankelijk niet heel seri-eus. Wie kan er nou gezegd hebben dat ie in de Kleine Komedie heeft opgetreden? Dit was mijn grootste motivatie, maar omdat de steer eromheen zo geweldig was, zou ik het zo weer doen. Zelfs al is het in de Aula, I don’t care. Het weekend voor de voorstellingen verbleven we op school om het geluid te perfectioneren en de doorloop te doen. Twee hele dagen op school, waar ik, met mijn ene lied van nag geen tweeenhalve minuut, niet bepaald op zat te wachten. Maar gelukkig de rest van de band oak niet, dus gingen ze om de hoek wat drinken, waarbij ze lsaura en mij vroegen mee te komen. lk voelde me gelijk echt deel van de band. De dag daarna was al net zo gezellig en relaxed, mede doordat ik de eer had bij het gezamenlijke avondeten naast meneer Admiraal te zitten. De dagen in de Kleine Komedie zelf zal ik voor altijd koesteren. lk had dus niet zo heel veel te doen tijdens de voorstelling zelf, waardoor ik de voorstelling zo’n vier keer heb gezien en sommige scenes bijna uit mijn hoofd nag mee kan praten. In de foyer, waar we de show konden kijken en in de kleedkamers was er, buiten gezonde spanning, vooral plaats voor rust en gezelligheid. lk heb daar met leraren zitten kletsen van wie ik nag nooit les had gehad. ledereen werd bij zijn of haar voornaam genoemd en getutoyeerd. ledereen was namelijk gelijk, leraar, leerling, eersteklasser, zesdeklasser. Niemand was beter of belangrijker dan een ander. Na driekwart show was het mijn beurt. lk stand al klaar in de coulissen, de gitaar om mijn nek, terwijl ik luisterde naar mijn favoriete nummer van de voorstelling: De les gaat door, geschreven door Patrick en gezongen door Tom (van Veen) en lsaura. Rob (Rodenburg) had de mondharmonica klaar, Hergen (Epema) zijn bongo’s. Eerst ging Patrick op. lk kreeg van Albert (Verbeek) het juiste snoer en plugde in. De zaal was doodstil en ik began te spelen. lk genoot, Hergen en ik keken naar elkaar om te voorkomen dat ik te snel ging, en we keken naar Patrick die zong. lk genoot van het korte applaus en ging af. Niet lang daarna was het eindlied. Bij de eerste show sloot ik aan bij de verkeerde groep, oeps, om daarna achterlangs weer op het podium te komen. Oat was het dan, de laatste show. lk wou dat ik dat gevoel voor eeuwig kon vasthouden. En dat zal ik oak doen. Aileen al het schrijven van dit stukje maakt me weer net zo gelukkig als toen.

Boeken

Er zijn twee mooie Jubileumboeken verschenen, beide te bestellen bij Het@AmsterdamsLyceum.nl Eens van het Lyceum… Het rectoraat van Dr. C.P. Gunning grondlegger van Het Amsterdams Lyceum auteur: Paul Gerretsen 100 jaar min 1. De geschiedenis van H.A.L.O. (HALO), de schoolkrant van Het Amsterdams Lyceum 1918-2017 Auteur: Patrick van den Hanenberg En natuurlijk is de lustrum cd “HAL IVOOR: 100 jaar schoolgeschiedenis op cd met voor elk decennium een liedje” ook nog te bestellen voor 10 euro bij Patrick van den Hanenberg Twee van de liedjes op deze CD, “Weer verhuisd” en “Wodka kopen”,  zijn gratis te beluisteren op youtube.

Tot slot

Aan de ontelbare bedankjes in het voorgaande ontbrak er nog één. Immers, hoe kan een oud-leerlingenorganisatie van een school functioneren zonder de medewerking van de baas van die school? Helemaal niet, dus. Gelukkig zag onze rector Roel Schoonveld vanaf het begin van de OLO het nut daarvan in. Daarom Roel: bedankt voor het lenen van je gebouw en vooral van je aula, inclusief de nodige medewerkers; bedankt voor je toespraken bij de OLO-viering van de Dies Natalis, waarbij je de ‘jongens en meisjes’ telkens kon vertellen hoe goed het met de school ging; bedankt ook voor je dapper meezingen van het Schoollied, zelfs van die in jouw ogen akelige regel ‘met stemmen van metaal en staal’. En nu ga je weg, wat moeten we zonder jou? Ook de trouwe bezoekers van de Dies zullen je optreden daar missen, maar je bent natuurlijk altijd welkom als bezoeker. Voor jou geldt ook: Eens van het lyceum, altijd van het lyceum! Eén ding moet je de OLO nog beloven: doe een goed woordje voor ons bij je opvolger…. Nogmaals bedankt, Roel, het ga je goed! Wilt u reageren naar aanleiding van deze nieuwsbrief: info@amsterdamslyceum-olo.nl