Historie

Oprichting

In juni 1934 is de organisatie opgericht door een negentiental oud-leerlingen. De meeste van hen waren regent geweest of lid van het DB.

Eerst heette het nog ‘Oudleerlingen Organisatie van Het Amsterdamsch Lyceum O.L.O.’, later is dit afgekort tot OLO. Alle leerlingen die het eindexamen hadden gehaald werd gevraagd om bij het verlaten van de school 2,50 gulden te doneren, zodat er bij een verzameld bedrag van 1000 gulden een stichting zou kunnen worden gestart. Zover kwam het echter niet, waaruit je kan concluderen dat van het geld ophalen niet veel terecht is gekomen.

“Kan een nieuwe goede traditie worden”

Toch duurde het niet lang voordat er activiteiten werden georganiseerd door OLO. Al na een paar maanden werd er in de aula geluncht door oud-lyceïsten. Deze werd zo in de agenda van Rector Christiaan Gunning als volgt omschreven. “Heden voor ’t eerst oud-leerlingen lunch in de Gymnastiekzaal. Eerste daad van de nieuwe organisatie. Buitengewoon geslaagd. Wandelende lunch. ± 60 aanwezig. Adresboekje oud-leerlingen uitgereikt – veel docenten aanwezig. Kortom allergezelligst. Kan een nieuwe goede traditie worden. Eén leerling, Lodi Enthoven, kwam reeds om 11 uur en woonde lesuur aardrijkskunde bij. Een goed idee – volgend jaar uitwerken voor alle oud-leerlingen?? Reeds om 10 uur uitnodigen?”

Nieuw leven

OLO ging in de jaren daarop verder met het organiseren van activiteiten, maar buiten het grote feest vanwege het vijftigjarig bestaan van de school in 1967, raakte het initiatief eind de jaren ‘60 langzaam in het slop. Het duurde tot 1985 voordat oud-leerling  Eric Ros de OLO weer een nieuw leven inblies. De in 1943 van Het Amsterdams Lyceum vertrokken Paula van Cleef-Joachimsthal nam de grote taak op zich om het ledenbestand in te richten. Tot op de dag van vandaag is zij nog heel actief betrokken bij OLO.

OLO Bulletin

Het duurde wel een paar jaar voordat de nieuwe aftrap van OLO werd gegeven. In 1987 werd onder toeziend oog van Rector Roel Schoonveld het nieuwe bestuur gevormd met daarin onder meer Eric en Paula. Begin 1988 werd het hernieuwde OLO-bulletin uitgegeven. Twee keer per jaar werd er een zomer- en een wintereditie uitgebracht. In 2016 is het OLO bulletin vervangen door de OLO Nieuwsbrief die minimaal 2x per jaar verstuurd wordt naar de leden.

Bekijk alle bulletins en nieuwsbrieven

Dies en Lustra

Elk jaar wordt de verjaardag van de school gevierd op de tweede zaterdag van februari. Deze jaarlijkse bijeenkomst, de dies genaamd, vindt plaats in de aula op school. Elk jaar wordt een voordracht door een of meer oud-leerlingen gehouden over werk en passies. Aansluitend is er altijd een borrel. Eens per vijf jaar wordt groots het lustrum gevierd.